۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين
کارشناسان گروه
نام و نام خانوادگی: زینب حورزاد
سمت:کارشناس پزشک خانواده
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
 
نام و نام خانوادگی: زهرا پیرجانی
سمت: کارشناس هماهنگی طرح گسترش
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
 
نام و نام خانوادگی: اکرم احمدی
سمت: کارشناس هماهنگی طرح گسترش
مدرک تحصیلی: کارشناس مهندسی بهداشت محیط
 
نام و نام خانوادگی: یلدا تسوجی زاد
سمت: کارشناس هماهنگی طرح گسترش
مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/11
تعداد بازدید:
176
Powered by DorsaPortal