۱۴۰۲ پنج شنبه ۳۰ شهريور
کارشناسان گروه
نام و نام خانوادگی: زینب حورزاد
سمت:کارشناس پزشک خانواده
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
 
نام و نام خانوادگی: زهرا پیرجانی
سمت: کارشناس هماهنگی طرح گسترش
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
 
نام و نام خانوادگی: اکرم احمدی
سمت: کارشناس هماهنگی طرح گسترش
مدرک تحصیلی: کارشناس مهندسی بهداشت محیط
 
نام و نام خانوادگی: یلدا تسوجی زاد
سمت: کارشناس هماهنگی طرح گسترش
مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی
 
نام و نام خانوادگی: زهرا باقری
سمت: کارشناس هماهنگی طرح گسترش
مدرک تحصیلی: کارشناسی مدارک پزشکی
 
 
نام و نام خانوادگی: مهندس مریم مردانی
سمت: کارشناس تجهیزات پزشکی
مدرک تحصیلی: مهندسی پزشکی
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/04/17
تعداد بازدید:
301
Powered by DorsaPortal