۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۰ خرداد
شرح وظایف
- سیاست گذاری در زمینه اجرای برنامه های مربوطه به نظام های استخدامی، برنامه ریزی، آموزش و بهسازی منابع انسانی و بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان
- برنامه ریزی برای تامین و توزیع مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
- برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی متناسب با ضوابط و شاخص ها و استانداردها
- بررسی و تجزیه تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر جذب، نگهداری و ارتقاء منابع انسانی سازمان / موسسه
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه در راستای سیاست های ابلاغی
- تشخیص احراز شرایط بازنشستگی
- اجرای ارزشیابی مربوط به پرسنل
- صدور کلیه احکام حقوقی کارکنان اعم از اشتغال، ترمیم حقوق، برقراری حقوق و مزایا و سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات
- ایجاد محیط مناسب برای رشد کرامات انسانی و فضایل اخلاقی در نظام اداری دانشکده
- بکارگیری فناوری نوین در جهت مکانیزه نمودن فرآیندهای اداری
- انطباق خدمات و فعالیت شغلی و اداری با شاخص های استاندارد و الگوهای مناسب اداری
- پویا نمودن سیستم اطلاع رسانی صحیح و مناسب مرتبط با ارباب رجوع
- تهیه و تنظیم آمارهای مربوطه به منابع انسانی و مورد نیاز موسسه
- تهیه و تدوین معیارها و شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان و نظارت بر نحوه اجرای آن ها
- اجرای دستورعمل های سامانه های سطح یک
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/10
تعداد بازدید:
137
Powered by DorsaPortal