۱۴۰۲ جمعه ۳۱ شهريور
کارشناسان واحد
نام و نام خانوادگی: مهندس صیاد بداقی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بهداشت محیط
سمت: کارشناس ستادی
 
نام و نام خانوادگی: مهندس علی حاجی حسینلو
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بهداشت محیط
سمت:
کارشناس ستادی
 
نام و نام خانوادگی: مهندس رضا یکانلو
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط
سمت:
کارشناس ستادی
 
نام و نام خانوادگی: مهندس حسین صبوری
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط
سمت:
کارشناس ستادی
 
نام و نام خانوادگی: مهندس رامین نجف قلی زاده
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط
سمت:
کارشناس ستادی
 
نام و نام خانوادگی: مهندس مهدی دولتی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بهداشت محیط
سمت:
کارشناس ستادی
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/10
تعداد بازدید:
379
Powered by DorsaPortal