۱۴۰۲ پنج شنبه ۳۰ شهريور
سلامت مادران
- تدوین برنامه عملیاتی واحد سلامت مادران.
- تضمین و بهبود کیفیت و دسترسی به مراقبت های روتین بارداری، زایمان و پس از زایمان در کلیه سطوح
- تهیه شاخص های بهداشتی مربوط به برنامه مادران و تجزیه و تحلیل اطلاعات به تفکیک مراکز و مقایسه جهت وصول به شاخص های مورد انتظارکشوری
- افزایش پوشش مراقبت های پیش از بارداری، دوران بارداری (حداقل 6 بار)، مراقبت های پس از زایمان (حداقل 2 بار)، زایمان ایمن وکاهش میزان سزارین
- افزایش آگاهی عمومی در زمینه های مرتبط با سلامت مادر و جنین در دوران بارداری و پس از آن و اقدامات مورد انتظار از خانواده ها
- هماهنگی و همکاری های بین بخشی و درون بخشی در جهت نجات جان مادران باردار

- برنامه مدیریت بارداریهای نیازمند مراقبت ویژه (پر خطر) وپیگیری فعال وشبانه روزی در سطح بیمارستانها، ستاد و مراکزخدمات جامع سلامت شهری و روستایی
- بهبود کیفیت خدمات مامائی و زایمان با  برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان و ترویج زایمان طبیعی، ایمن و کم درد
- پیگیری و ثبت مادران باردار با مهاجرت دائم یا موقت در سامانه وزارت
- پیگیری و ثبت مادران باردار کووید مثبت و مشکوک در سامانه وزارت
- پیگیری واکسیناسیون مادران باردارو ثبت در پورتال وزارت    
- حمایت و اسکان مادران باردار در معرض خطر در مجاورت بیمارستان
- تکمیل اطلاعات بهداشتی مادران بستری شده در آی سی یو و هیسترکتومی شده در سامانه موربیدیتی و طرح در جلسات موربیدیته دانشکده
- برنامه نظام مراقبت عوارض شدید بارداری و زایمان گزارش کشوری مادران نزدیک به مرگ
- برنامه نظام مراقبت مرگ مادری (مورتالیتی) و مداخلات طراحی شده جهت جلوگیری از مرگ های مشابه
- گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد مالی برنامه مادران.
- مشارکت در برنامه4030  و کنترل پنل مدیریتی 4030 در مشاوره و آموزش مادران باردار نیازمند مراقبت ویژه
- نظارت بر اجرای برنامهPMTCT در مراکز
- ارسال دستورالعملها ی لازم در زمینه اجرای مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران به مراکز و آموزش پروتکل های مادران به کارکنان
- به روز رسانی و اصلاح اجزای برنامه کشوری سلامت مادران از جمله: مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران «خدمات خارج بیمارستانی»-نظام کشوری مراقبت مرگ مادری - بیمارستان های دوستدار مادر «خدمات بیمارستانی»
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/09
تعداد بازدید:
264
Powered by DorsaPortal