۱۴۰۲ پنج شنبه ۳۰ شهريور
سلامت خانواده و باروری
- برنامه ریزی و تهیه برنامه عملیاتی سالانه به منظور بررسی و طبقه بندی نیازها و اولویتهای برنامه
- برنامه ریزی و اجرای سالانه هفته ملی جمعیت
- برگزاری جلسات آموزشی در خصوص مطالب این برنامه به جامعه، ادارات، سازمانها و...
- تهیه و تنظیم مطالب آموزشی - پمفلت آموزشی در خصوص برنامه باروری سالم
- برگزاری دوره های برنامه آموزشی بر اساس نیازسنجی و بررسی های به عمل آمده برای ارائه دهندگان خدمت (توانمند سازی پرسنل سطوح محیطی)
- آموزش کارکنان جدید الورود
- تهیه و خرید و توزیع متون آموزشی به مراکز آموزشهای هنگام ازدواج و سطوح محیطی
- آموزش و بازآموزی رده های مختلف پرسنلی
- پایش و نظارت برچگونگی اجرای برنامه ها در مراکز خدمات جامع سلامت شهری، روستایی، شهری روستایی و پایگاههای سلامت وگزارش چالش ها و مشکلات و ارائه
   راهکار و پسخوراند به مراکز فوق
- نظارت و ابلاغ دستورالعملهای ارسالی از سوی وزارت متبوع به مراکز خدمات جامع سلامت (شهری وروستایی و پایگاههای سلامت)
- نظارت و پایش برنحوه برگزاری کلاسهای آموزشهای هنگام ازدواج
- اجرایی سازی راهبردهای برنامه های صیانت از جمعیت  با هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی
- اجرایی سازی سیاستهای کلی جمعیت
- اجرایی سازی قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پیگیری لازم برای اجرای این قوانین با تشکیل کمیته های مربوطه، صدور ابلاغیه های اعضای قرارگاه و صدور
   ابلاغیه های اعضای 7 کمیته  تخصصی
- مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی ارائه شده ازطرف دانشگاه وزارت متبوع
- استخراج فعالیتهای مربوط به این برنامه و بررسی از نظر کمی و کیفی شاخصهای مراکز محیطی و استخراج عملکرد سالانه برنامه باروری سالم شهرستان
- تکمیل تمامی تکالیف این برنامه در پورتال وزارت
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/09
تعداد بازدید:
178
Powered by DorsaPortal