۱۴۰۲ جمعه ۳۱ شهريور
شرح وظایف
شرح وظایف گروه بهداشت حرفه ای:
 
1    آگاهی از  وضعیت عمومی صنایع، معادن، مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه تحت پوشش و جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط آنها
2    انجام مطالعات لازم به منظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار و شناخت مسائل بهداشت حرفه ای صاحبان مشاغل در شاخه صنعت، معادن، کشاورزی و خدمات و
      جمع آوری اطلاعات لازم از سازمانها و ارگانهای ذیربط
3    نظارت مستمر در کلیه موسسات صنعتی(دولتی و خصوصی)-کارخانجات و کارگاهها و ارائه راهکار جهت بهبود شرایط کاری واحدهای مربوطه بر اساس قوانین موجود
4    نظارت و پیگیری در تامین تشکیلات بهداشت حرفه ای در کارخانجات تحت پوشش(مرکز بهداشت کارخانه بهداشت کارگری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار)
5    اولویت بندی واحدهای کارگاهی بر اساس درجه خطر: 1 و 2 و 3
6    ثبت اطلاعات کارگاهها / کارخانجات و بازدیدهای انجام شده در سامانه سامح  سلامت محیط و کار
7    تشکیل پرونده های پزشکی و بهداشتی برای کلیه شاغلین تحت پوشش
8    شناسایی و اندازه گیری و نمونه برداری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار و مقایسه با استانداردهای موجود و ارائه راهکار به منظور کنترل آنها
9    آگاهی از مواد اولیه مصرفی، مواد بینابینی تولید شده، مواد تولیدی و روشهای تولید حرفه مختلف به منظور شناسایی عوامل زیان آور محیط کار
10   معرفی کارفرمایان متخلف به مراجع قضایی
11   ارسال گزارش حوادث ناشی از کار به وزارت کار از طریق کارخانجات به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی
12   همکاری در برنامه های اجرایی در زمینه مبارزه با بیماریها، مسمومیت ها، سوانح و حوادث ناشی از کار
13   نظارت بر تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی با همکاری کارشناس بهداشت محیط
14   بررسی و شناخت مشاغل سخت و زیان آور در حرفه های گوناگون و تعیین اولویت ها جهت برنامه های ضربتی
15   تشکیل دوره های باز آموزی جهت کارشناسان شاغل در صنایع، مراکز بهداشتی و درمانی در زمینه بهداشت حرفه ای
16   تنظیم برنامه های اجرایی و پیگیری عملیات اجرایی در زمینه پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار با همکاری پزشک طب کار
17   نظارت بر جمع آوری و دفع صحیح زباله و فاضلابهای واحدهای تولیدی منطقه
18   رسیدگی به شکایات واصله به منظور رفع مشکلات بهداشتی و ایمنی محیط کار
19   صدور کلیه تاییدیه های بهداشتی با توجه به استعلام ارگانها و سازمانهای ذیر ربط در مراحل دریافت موافقت اصول، پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری واحداهای تولیدی
       و خدمات
20    اجرای برنامه تشدید بازرسی بهداشت حرفه ای در ساعات اداری و غیر اداری
21    اجرای برنامه سلامت قالیبافان
22    اجرای برنامه بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت
23    برنامه ریزی و انجام پایش های دوره ای از کارخانجات و مراکز بهداشتی تحت پوشش در زمینه فعالیتهای بهداشت حرفه ای
24    همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه بهداشت حرفه ای و بیماریهای شغلی
25    مطالعه کامل قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، و دستورالعمل های بهداشت حرفه ای
26    استخراج آمار و شاخص های بهداشت حرفه ای و تجزیه و تحلیل آن ها به صورت شش ماهه و سالیانه
27    نظارت بهینه بر اجرای پروتکل ها و الزامات بهداشتی کووید 19 و سایر بیماری های واگیر در کارگاهها و کارخانجات و مراکز تجمعی و...
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/07
تعداد بازدید:
196
Powered by DorsaPortal