۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۰ خرداد
شرح وظایف
شرح وظایف گروه بهداشت محیط:
 
⦁    تدوین برنامه های عملیاتی و مداخله ای و اجرای صحیح برنامه ها مطابق نشان گرهای مشخص شده و بارگذاری مستندات در سامانه برنامه عملیاتی
⦁    نظارت بر اجرای استانداردها و مقررات بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی، آموزشی و تفریحی
⦁    نظارت بر کنترل وضعیت بهداشتی  و بهسازی مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی و اجرای قانون ماده قانون مواد خوردنی،
      آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
⦁    نظارت بر انجام کنترل های کیفی بر روی آبهای آشامیدنی شهرها وروستاها واعلام نظریه های مستند و علمی به متولیان آنها به منظور حفظ و ارتقاء سطح بهداشتی آبها
      به عنوان مهمترین و ضروری ترین عامل حیات
⦁    نظارت و کنترل بهداشتی استخرهای شنا
⦁    نظارت بر برنامه های دفع بهداشتی فاضلاب و آبیاری مزارع کشاورزی با فاضلاب خام و آب های خاکستری
⦁    بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه
⦁    نظارت بر بهداشت مواد غذایی در سطح عرضه و فروش کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی
      فاسد بر اساس دستورالعملهای مربوطه
⦁    نظارت بر وضعیت بهداشتی مساجد و اماکن متبرکه و...
⦁    نظارت بر کنترل وضعیت بهداشتی مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها
⦁    نظارت بر وضعیت ایمنی پرتویی مراکز تشخیصی و درمانی پرتوهای یونیزان
⦁    نظارت بر وضعیت بهداشت هوای آزاد و بسته و اعلام شرایط اضطرار مطابق قانون در صورت نیاز
⦁    نظارت بر وضعیت بهداشتی کارخانجات و کارگاههای تولید مواد غذایی
⦁    رسیدگی به شکایات مردمی سامانه 190 ، شکایات حضوری و تلفنی در زمینه های مختلف بهداشتی
⦁    نظارت بر مراکز عرضه نمکهای خوراکی یددار و تصفیه شده و سنجش ید در مراکز عرضه مواد غذایی
⦁    نظارت بر امر مبارزه با حشرات و جوندگان و حیوانات ناقل بیماری
⦁    نظارت بر حسن فعالیت شرکتهای خصوصی سم پاشی، آموزشگاه های اصناف و دفاتر سلامت
⦁    مشارکت در اجرای طرحهای ملی و کشوری و ارزیابی پیوست سلامت طرح های مشمول
⦁    نظارت بر اجرای برنامه بهسازی محیط روستاها و در صورت نیاز اجرای قانون ماده 688 قانون مجازات اسلامی
⦁    نظارت بر اجرای مناسب طرح ها و برنامه ها و مناسبت ها از جمله طرح تشدید، سلامت نوروزی، ایام رمضان، محرم، اعیاد و سایر مناسبت ها
⦁    مشارکت در اجرای طرح شهر سالم و روستای سالم وBDN
⦁    نظارت بر اجرای سیاست های کشوری و منطقه ای بهداشت محیط و حرفه ای در حوزه تحت پوشش
⦁    طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی بر اساس اطلاعات بدست آمده از تجزیه و تحلیل مشکلات منطقه و اجرای طرح های مداخله ای و طرح های رتبه بندی واحدهای
      صنفی
⦁    برنامه ریزی وانجام تحقیقات لازم در جهت کنترل و پایش مراکز تهیه، توزیع و انتقال مواد غذایی و اماکن عمومی و مراکز آموزشی به منظور حفظ و ارتقاء سطح بهداشت
      جامعه
⦁    شرکت در مبارزه با اپیدمی ها و تامین بهداشت محیط به هنگام بروز سوانح از قبیل سیل، زلزله وغیره و همکاری با سایر واحدهای ذیربط
⦁    شرکت فعال در دوره آموزشی، علمی و مهارتی به منظور ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج در انجام وظایف شغلی
⦁    اجرای برنامه های آموزشی و آگاهسازی عمومی در خصوص مسائل بهداشت محیطی شامل: آلودگی هوا، بهداشت آب و فاضلاب، بهداشت مواجهه با پرتوهای فرابنفش
      خورشیدی و ...)
⦁    جمع آوری آمار و اطلاعات، بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به منظور شناخت نیازها و مطابقت آنها با استانداردها و تهیه شاخصهای مربوطه
⦁    تقویت تعاملات بین بخشی و استخراج مشکلات و چالش های حوزه تحت پوشش و هماهنگی با دبیرخانه دانشگاه و پیگیری طرح موضوعات در جلسات تا حصول نتیجه
⦁    نظارت بهینه بر اجرای پروتکل ها و الزامات بهداشتی کووید 19 و سایر بیماری های واگیر در کارگاهها و کارخانجات و مراکز تجمعی و...
⦁    بازدید از آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط
⦁    بررسی وضعیت بهداشتی پارکها و ورزشگاهها و ترمینالها و تشکیل پرونده بهداشتی و اعلام به سازمانها و مسئولین زیربط و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب
⦁    کنترل بهداشتی اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/07
تعداد بازدید:
137
Powered by DorsaPortal