۱۴۰۲ پنج شنبه ۳۰ شهريور
کارشناس واگیر
شرح وظایف کارشناس بیماری های واگیر:
1- مشارکت در برنامه برنامه ریزی و تنظیم دستورالعمل ها و برنامه های تفضیلی سالانه بیماری ها واگیر
2- انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه های اجرایی
3- استخراج و تعیین شاخص های بهداشتی بیماریهای واگیر
4- مطالعه و بررسی و تحقیق برای دستیابی به جدیدترین یافته هلی علمی در زمینه پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر
5- اجرای دستورالعمل های کشوری و استانی در سطح واحد های تابعه
6- تعیین درصد موفقیت برنامه ها با تعیین عوامل مربوطه در برنامه ها
7- تهیه مطالب آموزشی در مورد بیماریهای واگیر
8- جمع آوری و تحلیل و اطلاعات مرتبط با اپیدمیولوژی بیماریها و طغیان بیماریهای عفونی و واگیردار در بلایا
9- همکاری لازم جهت پیشگیری از گسترش بیماریها از طریق بررسی های اپیدمیولوژیک
10- نظارت و پایش و ارزیابی فعالیت های انجام گرفته در زمینه بیماری های واگیر
11- گزارش تنگنا ها و نارسایی های موجود در زمینه بیماری های واگیر
12- شرکت فعال در دوره های کار آموزی مهارتی و آموزشی
13- مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در زمینه بیماریهای واگیر
14- نظارت شناسایی نمونه برداری و تشخیص و ارائه نظریه کارشناسی در زمینه روش مبارزه با رخداد بیماریهای مشترک بین انسان و دام

تاریخ به روز رسانی:
1401/07/07
تعداد بازدید:
162
Powered by DorsaPortal