۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۰ خرداد
شرح وظایف
- گردآوری اطلاعات جمعیتی و توزیع جغرافیایی واحدهای ارائه دهنده خدمات در حوزه سلامت دهان و دندان                                      
- تهیه فهرست پرسنل درگیر در بخش بهداشت دهان و دندان و برنامه ریزی جهت تامین نیروهای مورد نیاز                                        
- تدوین برنامه عملیاتی بهداشت دهان و دندان و تنظیم بودجه اجرایی آن
- پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی بهداشت دهان و دندان                     
- برگزاری جلسات آموزشی برای مجریان برنامه ها ( مراقبین سلامت ، بهورزان ، دستیاران و دندان پزشکان و .. )
- برگزاری جلسات و کمیته های هماهنگی  برون بخشی و درون بخشی جهت ارائه برنامه ها
- نظارت و پایش و راستی آزمایی از عملکرد نیروها  و نحوه ارائه خدمات و اجرای برنامه های واحد سلامت دهان  و دندان درگروهای هدف در واحدهای دندان پزشکی مراکز
   خدمات جامع سلامت ، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت
- نظارت بر انجام مطلوب معاینات دهان و دندان و اجرای طرح " دهان و دندان عاری ازپوسیدگی در دانش آموزان پایه های ششم ابتدایی و هفتم دوره متوسطه اول "    
- برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه وارنیش فلوراید تراپی دانش آموزان ابتدایی
- نظارت و پایش تکمیل شناسنامه الکترونیک سلامت دهان و دندان
- بارگذاری فایل های مورد نظر در سامانه برنامه عملیاتی معاونت بهداشت
- برآورد و درخواست به موقع مواد ، تجهیزات ولوازم مورد نیازو پیگیری جهت تامین آنها
- هماهنگی جهت تعمیر و بکارگیری وسایل و تجهیزات
- تجهیز و راه اندازی واحدهای سلامت دهان و دندان در مراکز خدمات جامع سلامت
- تهیه و تامین وسایل کمک آموزشی جهت مراکز
- انجام مطالعات، تحقیقات و همچنین پیمایش های کشوری سلامت دهان و دندان در راستای به دست آوردن اطلاعات پایه ای مورد نیاز، استخراج شاخص های سلامت
   دهان و دندان و ...
- دریافت و تحلیل عملکردو گزارشات فعالیتها  و ارائه خدمات در سطح 1 و2 در مراکز خدمات جامع سلامت و ارسال بازخورد و گزارشات ادواری به واحدهای اجرایی و
   واحدهای ستادی .
- استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای آموزش همگانی بهداشت دهان و دندان
- نظارت بر ثبت اطلاعات خدمات ارائه شده در سامانه سیب
- تکمیل کردن جذب دستیار دندانپزشکی(مراقب سلامت دهان) برای مراکز
- هماهنگی و برنامه ریزی واگذاری واحدهای دندانپزشکی مراکز خدمات جامع سلامت
- ارائه پرداختی های دندانپزشکان بر اساس عملکرد ثبت شده در سامانه

تاریخ به روز رسانی:
1401/07/07
تعداد بازدید:
141
Powered by DorsaPortal