۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۰ خرداد
رئیس گروه
شرح وظایف رئیس گروه سلامت خانواده و جمعیت:
 
- نظارت بر اجرای سیاستهای کشوری سلامت خانواده و جمعیت در سطح شهرستان
- مشارکت در سیاستگزاری برنامه های منطقه ای سلامت خانواده و جمعیت بر اساس ارزیابی اولویتهای منطقه
- نظارت بر تدوین برنامه عملیاتی و پیگیری اجرایی شدن برنامه در گروه بهداشت خانواده
- مشارکت در آموزش وباز آموزی پرسنل ،افزایش سواد سلامت در جامعه توسط هماهنگی های بین بخشی و درون بخشی
- شناخت توانایی های بالقوه منطقه، ابلاغ سیاستهای منطقه ای، برنامه ریزی، نظارت و تدوین بسته های آموزشی برای پزشکان و ماماهای شاغل در طرح پزشک خانواده و 
   بیمه سلامت و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های مذکور
- مشارکت و نظارت در آموزش و باز آموزی مربیان مراکز آموزش بهورزی در ارتباط با برنامه های مربوطه
- مشارکت و نظارت در آموزش گروههای هدف با همکاری سایر ادارات و سازمانها مانند آموزش و پرورش، بهزیستی و ... و مشارکت در طراحی و تهیه مطالب و ابزارهای
   کمک آموزشی مانند پوستر و تراکت و...
- نظارت بر نحوه تامین و توزیع نیروی انسانی واحدهای تابعه در زمینه مرتبط با تجزیه و تحلیل عوامل ذیربط
- نظارت بر عملکرد مراکز تابعه، گزارش تنگناها و نارسایی های موجود در ارتباط با وظایف محوله و پیشنهاد و راه حل، طراحی و اجرای مداخلات و برنامه های بهبود وضعیت
- تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه تحت پوشش برای گروههای هدف (نوزادان، کودکان، نوجوانان و جوانان، میانسالان، سالمندان و مادران باردار)
- بررسی و برآورد نیاز واحدهای تابعه جهت تدارک تجهیزات مراقبتی، داروئی و آزمایشگاهی مورد نیاز
- تحلیل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی و تعیین نیازها و اولویت های هربرنامه
- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های گروه سلامت خانواده و جمعیت مشتمل بر برنامه های سلامت مادران شامل پوشش مراقبت های پیش از باردلری، دوران بارداری
   و پس از زایمان - کاهش میزان مرگ ومیر مادران _ کاهش میزان سزارین _ افزایش پوشش زایمان ایمن و...
- نظارت بر اجرای برنامه سلامت کودکان و نوجوانان: کاهش میزان مرگ نوزادان _ کاهش مرگ کودکان 1-59 ماهه _ کاهش بار بیماریهای اولویت دار در نوزادان و کودکان _ افزایش تغذیه انحصاری با شیر مادر
- شرکت و اعلام نظرات کارشناسی در کمیته های شیر مادر ، مرگ کودکان 1-59 ماهه، مرگ مادران_ برنامه های سلامت جوانان، میانسالان و سالمندان
- مشارکت در انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور تعیین نیاز و راه اندازی واحدهای جدید ارائه کننده خدمات
- تهیه دستورالعملهای لازم در زمینه مراقبت مادران، کودکان، نوجوانان و جوانان و ارسال به واحدهای تابعه جهت اجرا
- مشارکت در تحقیقات کاربردی عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراج ذیصلاح رسیده باشد
- شرکت فعال در دوره آموزشی، علمی و مهارتی به منظور ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج در انجام وظایف شغلی
- انجام سایر امورات مرتبط با شغل مورد تصدی برحسب نظر مقام مسئول و طبق مقررات
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/09
تعداد بازدید:
118
Powered by DorsaPortal