۱۴۰۲ پنج شنبه ۳۰ شهريور
معرفی واحد
نام و نام خانوادگی: دکتر کیاوش شمسی
سمت: پزشک مرکز اموزش های قبل از ازدواج، پزشک مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری، پزشک مشاور ژنتیک مرکز مشاوره ژنتیک، مسئول مرکز اموزشهای قبل ازدواج
مدرک تحصیلی: دکتری حرفه ای
 
نام و نام خانوادگی: محمود قنبرلو
سمت: کارشناس بیماریهای مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
 
نام و نام خانوادگی: صمد قربانعلی زاده
سمت: کارشناس بیماریهای مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
 
 نام و نام خانوادگی: نیر گلوانی
سمت: کارشناس و مربی آموزش های قبل از ازدواج
مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی
 
نام و نام خانوادگی: اکرم قره ضیاالدینی
سمت: کارشناس و مربی آموزش های قبل از ازدواج
مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی
 
 
نام و نام خانوادگی: آرزو قاسم خانلو
سمت: کارشناس روانشناسی مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی
 
نام و نام خانوادگی: معصومه رستم زاده
سمت: کارشناس زنتیک مرکز مشاوره ژنتیک
مدرک تحصیلی: کاردان مامایی
 
نام و نام خانوادگی: حبیب عالم جان
سمت: متصدی پذیرش و امور عمومی
مدرک تحصیلی: دیپلم
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/06/22
تعداد بازدید:
10
Powered by DorsaPortal