۱۴۰۱ يکشنبه ۵ تير
شرح وظائف
 
 
شرح وظائف و برنامه های واحد گسترش شبکه
 
هدف کلی
 
افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی ازطریق تقویت و گسترش مراکز ارائه دهنده این خدمات به منظور تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه 
 
اهداف اختصاصی 
 
 افزایش دسترسی مردم به خدمات و تقویت نظام ارجاع ازطریق فراهم نمودن شرایط لازم برای راه اندازی و 
ایجاد مراکز خدمات جامع سلامت 
 
 استفاده از جلب مشارکت جامعه و مسئولین سایربخش ها به منظور ایجاد فضای فیزیکی مناسب برای ارائه 
خدمات و همچنین مشارکت درحفظ و نگهداری فضاهای فیزیکی موجود
 
 تامین و فراهم نمودن تجهیزات اداری فنی و وسائط نقلیه مناسب برای مراکز خدمات جامع سلامت  و بهبود 
استاندارداین تجهیزات
 
 نظارت بر فعالیت واحدهای بهداشتی و درمانی موجود و نظام ارجاع برابر طرح گسترش شبکه 
 
نظارت بر سیستم جمع آموری ، کنترل و اصلاح اطلاعات شبکه های بهداشت و درمان ازطریق نرم افزارمربوطه
 
 ارتقاء سطح آگاهی و توانمندسازی نیروهای جدیدالورود به حوزه بهداشت  و همچنین 
آشنا نمودن دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی با نظام شبکه و فعالیت های واحد گسترش شبکه 
شرح وظایف مدیریت گسترش شبکه            
1- بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت در اصلاح گسترش شبکه های درمانی 
2- نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی
3- تهیه و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه
4- نظارت بر واحد های بهداشتی سطوح میانی و محیطی (خانه های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت ) براساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحده  
5- تعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و برآورد نیروی انسانی ،ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی
6-توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درمانی در جهت نیل تدریجی به شبکه های جامع و نظارت مداوم آن  
7-ارزشیابی خدمات واحد های بهداشتی و تعیین فایده اثربخشی آنها
8-پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه ،نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی  
9-تحلیل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگر های بهداشتی و تعیین نیازها و اولویتها ،تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ریزی
10-برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مسائل فنی و مدیریت که از طریق گروه مدیریت استان تدوین می گردد  
نظارت بر اجرای ضوابط قانونی در بکارگیری نیروی انسانی شهر و روستا- 11-
12-هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه 
13-گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود بهداشتی و پیشنهاد راه حل مناسب
14- پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم خدمات بهداشتی  
15- تهیه و ابلاغ ضوابط ، استاندارها درباره نظام بهداشتی ،تکنولوژی خدمات بهداشتی و تحقیقات کاربردی  
16-عرضه و انعکاس دستاوردها ی بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه
17-اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی ، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی 
18-مشارکت در اجرای دوره های آموزشی عملی پزشکی اجتماعی و جامعه نگر در واحدهای اجرایی 
19-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق  
  برنامه های واحد گسترش شبکه
راه اندازی و ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی جدید نظیر خانه بهداشت پایگاه بهداشتی ، مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی  و همچنین مراکز بهداشت در شهرستانهای جدید برابر طرح گسترش شبکه
 
 انجام اصلاحات لازم در طرح گسترش شبکه بررسی .مطالعه و تعیین محلهای استقرار واحدهای بهداشتی و درمانی 
 
نظارت بر اجرای ضوابط گسترش شبکه و فعالیتهای واحدهای بهداشتی و درمانی موجود .نظام ارجاع و اجرای دستورالعمل ها 
 
 پایش و ارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای بهداشتی ودرمانی و همچنین تهیه ابزار پایش (چک لیست های مورد نیاز ) بمنظور تعیین اثربخشی خدمات و انچام اصلاحات لازم در سیستم شبکه 
 
- مشارکت در برآورد.تامین و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی 
 
- تامین و توزیع تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی 
 
 مشارکت با مدیریت های فنی و بودجه دانشگاه بمنظور پیش بینی و تعیین اولویت احداث ساختمانها و فضای فیزیکی واحدهای بهداشتی و درمانی 
 
 بررسی و گزارش تنگناها . نارسائی ها و مشکلات موجود در سیستم شبکه و تلاش در جهت رفع مشکلات 
 
 نظارت بر سیستم جمع آوری .ذخیره و کنترل اطلاعات نرم افزاری واحدهای بهداشتی و درمانی (نرم افزار ) و همچنین بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده بمنظور برنامه ریزی سالیانه HINS 
 
نظارت بر چگونگی ادغام خدمات بهداشتی و درمانی جدید در سیستم شبکه و همچنین ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها ی بهداشتی و درمانی 
 
 مشارکت در انجام پروژه ها ی تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی و درمانی در شهرستانهای تابعه 
 
مشارکت و همکاری با واحد آموزش بهورزی در داوطلب یابی .گزینش و آموزش بهورزان جدید 
 
 مشارکت در انجام مطالعات و پژوهش هائی که به استقرار و اصلاح نظام ارائه خدمات کمک می نمایند 
 
 مشارکت در اجرای دوره های آموزشی عملی پزشکی اجتماعی و جامعه نگر در واحدهای بهداشتی و درمانی 
 
 مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی و درمانی اعزام می شوند 
 
 همکاری و هماهنگی با اجرای برنامه های جاری بهداشتی و درمانی در سیستم شبکه 
 
 تعیین اولویت ها و نیازهای و نظارت در توزیع منابع مورد نیاز واحد های بهداشتی و درمانی موجود
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/30
تعداد بازدید:
26
Powered by DorsaPortal