۱۴۰۲ جمعه ۳۱ شهريور
بانک اطلاعاتی سازمانهای مردم نهاد و NGO های شهرستان
 • انجمن حمایت از بیماران کلیوی دفتر نمایندگی خویurmiakf.ir - مدیر عامل: جناب آقای بهزاد
 • انجمن حمایت از بیماران سرطانی امید نمایندگی خویhttps://omidcharity.com- مدیر عامل: جناب آقای مایلی
 • انجمن اهدای عضو ایرانیان شعبه خوی- مدیر عامل:جناب آقای بهزاد
 • موسسه خیریه حضرت آیت اله خوئی(ره)- مدیر عامل :جناب آقای شریف
 • موسسه خیریه شمیم نبض زندگی خوی- مدیر عامل: جناب آقای دکتر عباسلو
 • موسسه خیریه سلامتیاران خوی-مدیر عامل : جناب آقای دکتر هاشم زاده
 • موسسه نگهداری سالمندان مهر کوثر خوی- مدیر عامل: جناب آقای مهندس فتاحی
 • موسسه خیریه توانبخشی مادر- مدیر عامل: جناب آقای احمدپور
 • مؤسسه خیریه فرشته خوی- مدیرعامل:سرکار خانم اخروی
 • مؤسسه خیریه ارمغان امید فردا-مدیرعامل: جناب آقای زینالی
 • مؤسسه خیریه عترت بوتراب خویhttps://www.bootorab_charity- مدیر عامل:جناب آقای جوانشیر
 • مؤسسه خیریه نجوای خوی- مدیر عامل: جناب آقای علیزاده
 • مؤسسه خیریه عین الحیات خوی-مدیر عامل: جناب آقای حاج قاسملو
 • انجمن حمایت از زندانیان خوی- مدیر عامل :جناب آقای صادقی بهستانی
 • انجمن ناشنوایان خوی-مدیر عامل :جناب آقای رحیم نیا
 • انجمن خیریه جامعه معلولین خوی-مدیر عامل: جناب آقای ارکیان
 • موسسه خیریه بیمارستانی آیت اله خویی- رئیس هیات موسس:جناب آقای دکتر عمرانی
 • موسسه خیریه بیمارستانی امام خمینی- رئیس هیات موسس: جناب آقای دکتر جبارزاده
 • موسسه خیریه بیمارستان قمر بنی هاشم- رئیس هیات موسس: جناب آقای دکتر کرمدل
 • موسسه خیریه بیمارستانی شهید مدنی- رئیس هیات موسس: جناب آقای دکتر ذغالچی

تاریخ به روز رسانی:
1402/01/19
تعداد بازدید:
1834
Powered by DorsaPortal