۱۴۰۲ جمعه ۳۱ شهريور
معرفی و آشنایی با مدیریت سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت

آشنایی با مدیریت سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشکده علوم پزشکی خوی

سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی برابر ماده 2 از اساسنامه این سازمان عبارت است از آسایش کامل جسمی ،روحی و روانی ، اجتماعی و معنوی و نه فقط نبودن بیماری و ناتوانی که در تعریف کامل تر و نوین فرد سالم به کسی می گویند که از نظر چهار بعد جسمی ، روحی و روانی ، اجتماعی و معنوی در سلامتی کامل به سر می برد.

از طرفی همه می دانیم محور توسعه پایدار انسان سالم است و جوامع امروزی خواستار ایجاد بستر مناسب برای تولید و شتاب لازم در رسیدن به توسعه همه جانبه اند و برای رسیدن به توسعه همه جانبه و جامعه سالم با افرادی پویا و توانمند ، باید از مشارکت جدی و سازمان یافته مردم و همکاری بخشهای مختلف توسعه و رفاه اجتماعی کمک بگیریم و مشارکت مردم در سلامتی همگانی اولویت اساسی این مدیریت می باشد.

در سالهای پس از انقلاب شبکه های بهداشت و درمان بر پایه رویکرد "مراقبتهای اولیه سلامت (PHC) " طراحی و فعال گردید که در کشور ما (بر اساس اذعان سازمان بهداشت جهانی ) علی رغم اقدامات عالی در زمینه پیشگیری ، مراقبت و درمان دو اصل بنیادین رویکرد PHC یعنی برخورداری از مشارکت مردم و تکوین همکاریهای بین بخشی هرگز در حد دیگر اجزای این رویکرد شکل نگرفته و ضمن عدم تکامل اثر بخش نگردید ولذا نیاز بود در کنار وظایف اصلی وزارت بهداشت یعنی آموزش علوم پزشکی و خدمات سلامت ، دو وظیفه مهم دیگر یعنی تعامل بین بخشی و مشارکت مردم در برنامه های سلامت نیز براین وظایف اضافه گردد که اجرای این دو وظیفه مهم طلبید که حوزه حساس و مهمی بنام معاونت امور اجتماعی در سال 1395در کلیه دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی راه اندازی و تشکیل گردد که در سال 1398 این ساختار به مدیریت سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت تغییر عنوان پیدا کرد.

معرفی مدیریت سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت:

با توجه به فلسفه وجودی این حوزه و با عنایت به شرح وظایف حوزه اجتماعی که همانا تکوین همکاریهای بین بخشی می باشد و همچنین بدلیل اینکه تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت عموم مردم به تنهایی و فقط با اجرای سیاست کاری وزارت بهداشت و دانشگاهها/ د انشکده های علوم پزشکی امکان پذیر نمی باشد نیاز به مشارکت های مردمی ،خیرین ، سازمان های مردم نهاد ، موسسات خیریه و همچنین حمایت و همکاری های درون و بین بخشی احساس می گردد تا با تقسیم کار و قبول مشارکت در اجرای برنامه های حوزه سلامت در این راه قدمهایی مثبت و موثر در ارتقای سلامت آحاد جامعه برداریم .

تشریح وظایف و اقدامات :

- جلب و جذب مشارکت های مردمی و خیرین درحوزه سلامت

- پیگیری راه اندازی و نظارت بر عملکرد موسسات خیریه درمانی و بیمارستانی

- پیگیری و نظارت بر پلاک کوبی پروژه ها و اقلام اهدایی خیرین سلامت

- توسعه، حمایت ، نظارت و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد سلامت

- انعکاس و اطلاع رسانی اقدامات خیرین و سمن های سلامت در جامعه

الف : خیرین سلامت

- جلب مشارکت مردمی ، بهره گیری واستفاده بهینه از ظرفیت خیرین

- جذب خیرین برای توسعه و تجهیز پروژه ها و تجهیزات بهداشتی درمانی، آموزشی و پژوهشی

تهیه بانک اطلاعات و کتاب خیرین سلامت

-هدایت خیرین به سمت نیازهای واقعی دانشکده درحوزه سلامت

-پیگیری و نظارت بر پلاک کوبی موارد اهدایی خیرین سلامت

- تجلیل از خیرین و برگزاری همایش تقدیر از خیرین

- تعامل با مجمع خیرین سلامت برای بهره مندی از ظرفیت این مجموعه و پیگیری مشکلات مربوط به مجمع در واحد های تابعه دانشکده

ب: سازمان های مردم نهاد

سازمان مردم نهاد در دنیای امروز، نهاد مدنی غیردولتی است که در پاسخ به یک مسئله و یا در ارتباط با یک موضوع مشخص ، بصورت داوطلبانه با مشارکت مردم و با داشتن هدف و جهارچوب فعالیت مشخص و با تاکید بر مشارکت محوری و اقدامات اجتماع محور در جهت کمک به ارتقای سطح آگاهی و توانمندیهای گروه های هدف تاسیس شده و دارای ماهیت غیرسیاسی و غیرانتفاعی است و واجد شخصیت حقوقی می باشد.

- تامین نیازهای دارویی و درمانی موردنیاز بیماران تحت پوشش

- حمایت های معیشتی اعضای تحت پوشش

- آموزش، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی درزمینه تخصصی مرتبط با موضوع تشکیل انجمن برای بیماران و عموم جامعه

-ایجاد تعامل و تقویت ارتباطات مردمی و سازمانی

-جلب مشارکت های مردمی و خیرین در راستای اهداف سمن

تاریخ به روز رسانی:
1402/01/19
تعداد بازدید:
1818
Powered by DorsaPortal